İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Okulu Bildirileri 2013

ABSE ile Komplike Granülomatoz Koliti Olan Hermansky Pudlak Sendromu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Kolektomi Sonrası Fatal Seyreden Ülseratif Kolit
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi
Adalimumab Tedavisi Altinda TBC Aktifleşmesi Zannedilen Pnömoni Olgusu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aktif Ve Inaktif Ülseratif Kolit Hastalarinda Cozunur Endotelyal Protein C Reseptoru Ve Trombomod
 
Anormal Kilo Kaybı ile Başvuran Crohn Hastası
Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi
Crohn Hastalığı Nedeni ile İntestinal Bypass Uygulanan Hastalarda Kanser Gelişimi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Elevated Levels Of Serum Angiotensin Converting Enzyme (ACE) In Patients With Ulceratives Colitis
 
Granulamatoz Gastrit Bir Olgu Nedeniyle
Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
Hatay Bolgesinde İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Klinik Özellikleri
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hermansky Pudlak Sendromu
Sakarya Egitim Ve Arastirma Hastanesi
İBH nin Kaderi Tanida mı Yanlışlık Var Tedavinin Yonteminde mi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
İleri Yaşta Nondiyarek IBH MN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnflamatuar Barsak Hastalığı Olanlarda HBV Ve HCV Seropozitiflik Orani
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnflamatuar Barsak Hastalığı Ve Karpal Tunel Sendromu Birlikteliginin Arastirilmasi
Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi
İnflamatuvar Barsak Hastalığında Ekstraintestinal Bulgular
Trakya Universitesi Gastroentoloji Bölümu
İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olgularimizin Ekstraintestinal Sistem Tutulumlarının Değerlendirilmesi
 
Is There A Delay On The Health Care Seeking In Patients With IBD
Ankara YIH
Is There A Role For MSZ And AZP In IBD Patients With Colonics Stenosis
Ankara YIH
Kanlı İshalin Nadir Nedeni Terminal İleumda Heterotopik Gastrik Mukoza
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kanlı İshal ile Prezente Olan Amipli Dizanteri Ülseratif Kolit ile Karışabilir
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mesalazine Kullanımına Bağlı Nötropeni Nadir Ancak Ciddi Bir Komplikasyon
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Metastatik Kolon Tümöru ile Basvuran 12 Yıllık Ülseratif Kolit Vakasi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
MR Enterografi ile Saptanan Internal Fistullu Olgular
Ankara Atatürk Egitim Ve Arastirma Hastanesi
Multiple Endoskopik Ve Patolojik Degerlendirmelerde Nihai Tani Crohn Hastaligna Bagli Aktif Pankolit
Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
Nadir Bir Kronik Diyare Nedeni Mantle Cell Lenfoma Ve Eslik Eden Multiple Myelom Olgusu
Turgut Ozal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Otoimmun Hepatit Tanisi ile Immunsupresif Tedavi Almakta Iken Crohn Hastalığı Tanisi Konan Bir Vaka
 
Steroid Kullanımına Bağlı İskemik Kolit
Ankara Atatürk Egitim Ve Arastirma Hastanesi
The Role Of Environmental Factors In Triggering IBD
Ankara YIH
Ülseratif Kolitte Eritema Nodosum Ve Pyoderma Gangrenosum Birlikteliği
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ülseratif Kolit Ailesinde Akdeniz Atesi Birlikteliğinde İlaca Bağlı Gelişen Akut Pankreatitli Olgu