İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Okulu 2013

İBH da Osteoporoz
Ahmet Tezel
İndetermine Kolit
Elif Sarıtaş Yüksel
İnflamatuar Barsak Hastalığında Anemiye Yaklaşım
Filiz Akyuz
İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Tedavisinde Yeni Moleküller
Hülya Över Hamzaoğlu
İnflamatuvar Barsak Hastalığında Kök Hücre Tedavisi
Sait Bağcı
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Fırsatçı Enfeksiyonlar
Murat Toruner
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Ve Barsak Mikrobiotasi
Hakan Akın
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Ve Tüberküloz Sorunu
Ülkü Dağlı
Mikroskopik Kolit
Taylan Kav
Patolog Gözüyle İBH
Arzu Ensari
Poşitin Tanı Ve Tedavisi
Belkıs Ünsal
Ülseratif Kolitte Klinik Ve Endoskopik Aktivite İndeksleri
Bilge Tunç