İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Tartışmalı Konular: Kime Ne Zaman?

Crohn hastalığı tanısında zorluklar
Hülya Över Hamzaoğlu
izle »
   
   
Azotioprin tedavisi: Kime? Ne zaman? Ne kadar süre
Hale Akpınar
izle »
   
   
İnflamatuvar barsak hastalığında endoskopik izlem: Ne zaman? Hangi sıklıkta?
Belkıs Ünsal
izle »
   
   
Fistülizan Crohn hastalığında Cerrahi tedavi: Kime? Ne zaman?
Fuat Atalay
izle »