İBH BİLGİ FORMU

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye genelinde İBH hastalarına ait, gerektiğinde hepimizin kulanabileceği genel bir bilgi toplama formu oluşturmaya çalışıyoruz. Aşağıda göreceğiniz form örneğini inceleyerek görüş ve katkılarınızı tartışma listesi yoluyla bize iletiniz.

Saygılarımızla
İBHD Yönetim Kurulu

İBH OLGULARINA AİT GENEL BİLGİLER
Merkez:
Toplam Hasta Sayısı:
Olguların Dağılımı:
ÜK CH İndetermine Kolit
Cinsiyet (K/E ):
Yaş Ortalaması:

Oturulan Bölge
Marmara
Ege
Akdeniz
İç Anadolu
Karadeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu
Bilinmeyen


Yerleşim Kent/Köy


Eğitim Durumu
Okumamış
İlk
Orta
Lise
Yüksek
Bilinmeyen


Ekonomik Düzey
Düşük
Orta
İyi
Bilinmeyen


Sigara
Alkol
NSAIDs
Oral Kontraseptif
Ailede İBH

Başlangıç veya Takipte Amip Varlığı

Lokalizasyon:
ÜK:
Distal
Sol Tip
Extensif
Pankolit
Bilinmeyen
Crohn:
İleit
İleokolit
Kolit
Bilinmeyen

Mesleklere Göre Dağılım
ÜK
Crohn
Yeterli veri yoksa “ Bilgi Yok” olarak belirtiniz.