“İnflamatuvar Barsak Hastaıklarında Neredeyiz? 2010“ Konulu Sempozyum Yapıldı

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği tarafından ilki 2005 yılında yapılan ve bu yıl 3’sü düzenlenen “İnflamatuvar Barsak Hastaıklarında Neredeyiz? 2010“ konulu sempozyum 4 -5 haziran 2010 tarihlerinde Ankara Rixos Otel’de gerçekleşti. Sempozyumda bilgi güncellenmesi, yeni, eski bilgiler ve deneyimler ışığında daha iyi sonuçlar doğuracak tartışmalarla bilime katkı sağlanması amaçlandı. Toplam 194 kişinin kayıt olduğu sempozyuma, ilk gün 157 kişi, ikinci gün 165 hekim katıldı. Büyük çoğunluğunu gastroenteroloji uzmanlarının oluşturduğu sempozyuma, 32 genel cerrahi uzmanı katıldı.

Bu sempozyumda da daha önce olduğu gibi, İnflamatuvar Barsak Hastalıkları ile ilgili poster sunumlarından birine ödül verildi. Geleneksel ARİS ödülünü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Neriman Şengül ve arkadaşları kazandı. Değerlendirme kurulunu Prof. Dr. Hale Akbaylar, Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, Prof. Dr. Tülay Sarıçam, Prof. Dr. İrfan Soykan oluşturmaktaydı. Toplam 8 poster başvurusu oldu ve ilk 2 poster sempozyum sırasında sözlü olarak sunuldu.

Ödülü alan çalışmanın künyesi:
Deneysel Kolit Modelinde Eksopolisakkarit Yapı İçeren Probiotiklerin İntestinal Oksidatif Hasar ve Mast Hücreleri Üzerine Etkisi

Neriman Şengül 1
Fatma Töre 2
Belma Aslım 3
Gülberk Uçar 4
Sevil Işık 5
Tülin Fırat 6
Aysel Kükner 6

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

3 Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

4 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Bölümü

5 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

6 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

İlk gün akşam yapılan gala yemeğinde katılımcılar hoş vakit geçirmek ve biribirleri ile sohbet imkanı buldular.

1.5 gün süren bilimsel aktivitenin tamamını ARİS Firması karşılıksız olarak destekledi.