UGH 2009

Bu yıl 14 - 18 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara Sheraton Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Ulusal Gastroenteroloji Haftası'nda İBH ile ilgili pek çok oturum olacak. İBH ile ilgili oturumların programı şu şekilde;

15 Ekim - GBR I+II Salonu
16:00 – 17:00 : Laurence Egan (İrlanda) - Cancer related with inflamatory bowel disease

17:00 – 18:30 : İBHD SEMPOZYUMU
İBH'da tartışılacak konular

Oturum Başkanı:
Aysel Ülker (Ankara)
Necla Osmanoğlu (İzmir)

Konuşmacılar:
1. Murat Törüner (Ankara)
Tedavi ile ilişkili veya ilişkisiz infeksiyöz komplikasyonlar-
2. Dilek Çolak (Antalya)
İBH ve CMV-Tanı kriterleri. Her seroloji pozitif olgu tedavi edilmeli mi?
3. Aykut F. Çelik (İstanbul)
İBH'da medikal tedavi komplikasyonları
4. Selçuk Dişibeyaz (Ankara)
İBH tanısında ultrasonografinin yeri

16 EKİM 2009
07:30 – 08:30 : Lilium: Laurence Egan (İrlanda): Long term safety: IMM – Anti-TNF

14:00 – 15:30 : Sözlü Sunumlar 8 (İBH)

17 EKİM 2009 GBR III Salonu
08:30 – 10:30 : İBHD OTURUMU
İnteraktif Olgu Sunumları
Yönetici: Ülkü Dağlı (Ankara)

Tartışmacılar:
Ahmet Tezel (Edirne)
Haldun Gündoğdu (Ankara)
Hülya Ö. Hamzaoğlu (İstanbul)