Ödül Marmara Tıp Fakültesine

İnflamatuvar barsak hastalıkları ile ilgili araştırmaları teşvik ve destek amacıyla ARİS firması tarafından konulan özel ödül sempozyum galasında verildi.

Bu ödül için İBHD tarafından bir yarışma açılmış ve aşağıdaki kurallar duyurulmuştu;
• Başvurular sadece www.ibhd.org.tr adresinden elektronik olarak yapılabilecektir.
• Son başvuru tarihi 30 Nisan 2008’dir.
• Çalışmanın daha önce her hangi bir dergide yayınlanmamış olması zorunludur.
• Başvuran çalışmaların sempozyum sırasında poster olarak sunulmaları gerekmektedir. Poster olarak sergilenmeyen çalışma değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya 9 çalışma başvurdu;
1. İleal J poş-anal anastomoz yapılan ratlarda dextran sülfat sodyum ile oluşturulan poşit modelinde kısmi hidrolize guar gum’ın tedavi edici etkisi. Koray Atila, Cem Terzi, Aras Emre Canda, Serpil Tanriverdi Akhisaroğlu, Hatice Sanli Avcı, Sülen Sarıoğlu, Gülgün Oktay, Zeynep Gülay. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2. Primer Bilier Siroz ve Crohn’lularda immünohistokimyasal metotla Mycobacterium Tüberküloz araştırması. Ali Tüzün İnce, Oya Övünç, Pembegül Güneş, Fatih Güzelbulut, Güray Kılıç Haydar Paşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
3. Adipositokinlerin ve ghrelinin deneysel intestinal inflamasyon modelinde ve anti-tümör nekrozis faktör-alfa tedavisi sonrasında inflamasyon sürecine etkisi. Suna Yapalı, Neşe İmeryüz, Fatih Eren, Mustafa Deniz, Çiğdem Çelikel, Veysel Tahan, Hülya Hamzaoğlu, Nurdan Tözün. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
4. Aktif ve İnaktif İnflamatuar Barsak Hastalığında Oksidatif Stres ve Eritrosit Deformabilitesinin Değerlendirilmesi. Tülay Akman, Mesut Akarsu, Halil Resmi, Ebru Ezer, Hale Akpınar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
5. İnflamatuar Barsak Hastalığında Lipopolisakkarid Sinyal Kompleks Polimorfizmler. Hakan Akın, Filiz Türe Özdemir, Özlen Atuğ, Fatih Eren, İsmail Hamzaoğlu, Gülgün Tahan, Hülya Över Hamzaoğlu, Nurdan Tözün. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
6. Crohn Hastalıkları ve Birinci Derece Yakınlarında Anti-Pankreatik Antikorun Rolü. Hüseyin Demirsoy. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
7. İBH’da Görülen Solunum Fonsiyon Testi Değişikleri. Fehmi Ateş, Melih Karincaoglu, Süleyman Savas Hacievliyagil, Mehmet Yalniz, Yüksel Seckin , Zeynep Zengin. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
8. Crohn Hastalığında Yüksek Serum IgG Değerleri Olan Gıda Provakasyonunun Semptomlar ve İnflamasyon Göstergeleri Üzerine Etkisi. Hülya Uzunismail, Mahir Cengiz, Filiz Demirdağ, Hafize Uzu, Süha Göksal, Fatma Özbakır , Huriye Balcı, Günay Can. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
9. İBH’da Oral Enteral Beslenme Desteğinin Gelişen Malnutrisyon Üzerine Etkisi. Pınar Sökülmez, Perihan Aslan, Aysel Ülker, Selçuk Dişibeyaz, Ali Eba Demirbağ. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi.

Bu çalışmalar daha önceden belirlenmiş ve açıklanmış bir jüri tarafından elektronik ortamda değerlendirildi. Jüri şu isimlerden oluşmuştu; Serap ARSLAN, Sedat BOYACIOĞLU, Ülkü DAĞLI, Sebahattin KAYMAKOĞLU, Ömer ÖZÜTEMİZ, Nurdan TÖZÜN, Candan TUNCER. Çalışmanın geldiği üniteden olan jüri üyesi o çalışmayı puanlamadı. Jüri üyeleri birbirlerinden habersiz olarak değerlendirmelerini yaptılar ve elektronik ortamda puan ortalamaları (en yüksek ve düşük dışlanarak) alındı. Çalışmalar sempozyum boyunca poster olarak sunuldu. “Adipositokinlerin ve ghrelinin deneysel intestinal inflamasyon modelinde ve anti-tümör nekrozis faktör-alfa tedavisi sonrasında inflamasyon sürecine etkisi” başlıklı çalışma birinci oldu ve Ali Raif İlaç Sanayi tarafından konulan ödül Gala sırasında Dr. Necla Osmanoğlu tarafından Dr. Suna Yapalı’ya verildi.