Sempozyum Çok Başarılı Geçti

“İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Neredeyiz ? - 2008” başlıklı sempozyum 6-7 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara Swiss Otel’de yapıldı. Yedi panel, iki tartışmalı oturum ve bir “Zor Olgu Sunumları" oturumundan oluşan bilimsel program 100'ü Ankara dışından olmak üzere yaklaşık 170 katılımcı tarafından izlendi. Oldukça iyi geri bildirimler alınması nedeniyle geleneksel olarak 2 yılda bir tekrarlanması düşüncesi netleşti.

Bu sempozyumda 2005 yılından farklı olarak inflamatuvar barsak hastalıkları ile ilgili çalışmalar poster olarak sunuldu. Bu çalışmalar daha önceden belirlenmiş ve açıklanmış bir jüri tarafından elektronik ortamda değerlendirildi. Çalışmanın geldiği üniteden olan jüri üyesi o çalışmayı puanlamadı. Jüri üyeleri biribirlerinden habersiz olarak değerlendirmelerini yaptılar ve elektronik ortamda puan ortalamaları (en yüksek ve düşük dışlanarak) alındı. Birinci olan araştırmaya Ali Raif İlaç Sanayi tarafından bir ödül verildi.

Sempozyum sırasında yapılan bir özel oturum ile ECCO'nun hasta takip programı olan IBDIS tanıtıldı ve kullanımı konusu tartışmaya açıldı. Katılımcıların aktif katılımıyla yapılan değerlendirme sonucunda bu projenin desteklenmesi yönünde görüş çıktı.

Ayrıca Derneğin Olağan Genel Kurulu da yapıldı.

Katılımcılar Cuma akşamı güzel müzik eşliğindeki yemekte birbirleriyle sohbet olanağı da buldular.

Hazırlanacak DVD için sempozyumun tamamı filme alındı. Bu DVD'nin çoğaltılarak konuyla ilgili tüm hekimlere dağıtılması planlanmaktadır. Konuşmacılardan alınacak izinlerin tamamlanması ile süreç başlatılacaktır.