Ulusal Kongrede Olgu Tartışmaları

16 - 21 Ekim 2007 tarihlerinde Nevşehir, Dedeman Otelinde düzenlenen 24. Ulusal Gastroenteroloji Kongresinin son günü saat 9.00 - 10.30 arasında ana salonda "İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Sorunlu Olgulara Yaklaşım" başlıklı bir oturum yapıldı. Dr. Candan Tunçer'in başkanlığını yaptığı interaktif oturumda 2 olgu tartışıldı. Dr. Serap Aslan, Dr. Necla Osmanoğlu, Dr. Aysel Ülker, Dr. Zeynel Mungan ve Dr. Hülya Uzunismail'in tartışmacı olarak katıldığı oturum salondan gelen katkılarla son derece verimli geçti.