159. Falk Sempozyumu İstanbul’da Yapıldı

“İBH 2007 – Araştırma ve Uygulamadaki Gelişmeler” konulu 159. Falk Sempozyumu 4 - 5 Mayıs 2007 tarihlerinde İstanbul Hilton Kongre Merkezinde düzenlendi. Ali Raif İlaç Sanayi (ARİS) ve Falk Vakfı ortaklaşa sponsorluğunda gerçekleşen sempozyuma 43 farklı ülkeden 872 doktor ve 59 konuşmacı katıldı.

Türkiye’den Prof. Dr. Nurdan Tözün (Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı) ile Doç. Dr Ülkü Dağlı (İBHD Başkanı / Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü), Almanya’dan Prof. Dr. Jurgen Scholmerich ve Yunanistan’dan Prof. Dr. Gerassimos Mantzaris’ten oluşan kurulun hazırladığı bilimsel program oldukça zengindi.

Toplam 8 oturum ve 4 konferanstan oluşan sempozyumda, Türkiye’den 16 doktor oturum başkanı veya konuşmacı olarak görev aldı. Sempozyumun ilk günkü oturumunda “Türkiye ve Avrupa’daki İBH epidemiyolojisi” ile “İBH’yı taklit eden bakteriyel ve viral enfeksiyonlar” başlıklı oturumlar yoğun ilgi görürken, ikinci günde “İBH’da kullanılan ilaçlar” ve “İBH’da gelecekteki tedaviler” başlıklı oturumlarda İBH tedavisi detaylı bir şekilde tartışıldı. Her iki güne yayılan ve Türkiye ile Yunanistan’dan farklı olguların sunulduğu “Vaka Tartışmaları” sempozyumun bir başka ilgi çeken bölümüydü. Her iki günde yer alan farklı oturumlarda “İBH’da Cerrahinin Rolü” de tartışılarak cerrah ve gastroenterolog gözüyle tedavinin tüm aşamaları gözden geçirildi.

İBH alanında deneyimli yerli ve yabancı konuşmacıları varlığı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 320 gastroeneterolog ve genel cerrahın katılımı, sempozyumun bilimsel içeriğinin zenginliği gibi farktörler nedeniyle özellikle yabancı katılımcılardan çok fazla övgü alan sempozyumun sosyal programı da etkileyiciydi.

Sempozyumda 142 farklı araştırmaya ait poster sunuldu ve seçilen en iyi üç postere araştırma desteği verildi. Poster Ödülü kazanan araştırmacılar ve araştırma konuları şu şekildedir;

1. M. Gazouli, Atina - Yunanistan, "Natural resistance-associated macrophage protein 1 gene polymorphisms in Crohn's disease"
2. S.C. Özen, Ankara - Türkiye, "Gene polymorphisms in Turkish patients with inflammatory bowel disease"
3. M. Ferrante, Leuven - Belçika , "Colectomy rates after infliximab for refractory ulcerative colitis and predictive factors

Sempozyumdan bir gün önce ECCO (The European Crohn’s and Colitis Organization) toplantısı ve sempozyumun hemen ardından bir günlük Gastroözofageal Reflü Hastalığı başlıklı EAGE (The European Association for Gastroenterology and Endoscopy) eğitim sonrası kursu düzenlendi.