Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis

Greenstein RJ, Collins MT. Emerging pathogens: is Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis zoonotic? Lancet. 2004;364:396-397.

Lancet dergisinin yorum bölümündeki bu rapor Crohn hastalığında ajan olarak Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis’in potansiyel rolü ile ilişkilidir. Kanıtlar:
1. NOD2 genetik defekti hücre içi bakteriyel infeksiyonlara zemin hazırlar ve Crohn hastalğı ile ilişkilidir.[1]
2. M avium subspecies paratuberculosis DNA’sı PCR ile vakaların %90’ında, in situ hibridizasyon ile %70’inde, reverse transkripsiyon PCR ile %100’ünde saptanmaktadır.[2,3]
3. Crohn hastalığı olanların gaita, intestinal doku ve periferik kanında bu organizma üretilebilmektedir.[4]
4. Serolojik testler de bu ilişkiyi desteklemektedir.[5]
5. Crohn hastalığı ile çoklu antibiyotik çalışmaları antitüberküloz ilaçlar dahil negatif sonuç vermektedir. Bununla beraber makrolidle tedavide 1997’den beri yapılan 4 çalışmada tam klinik remisyon %66’sında gösterilmiştir.[6]
6. Bu organizma sığırlarda ince barsak granülomatöz inflamasyonu ile karakterize benzer bir hastalığa yol açmaktadır.[7]
Bu konuya ilişkin bir çalışma Avustralya’da yürütülmektedir, 214 Crohn hastası çift-kör, randomize, plasebo kontrollü, makrolid içeren antibiyotik çalışması ile izlenmektedir. Çalışma sonuçlarını elde etmek için Eylül 2004’de araştırma “kod”unun açılması beklenmektedir..
Yorum: Crohn hastalığı 91 yıl önce tanımlandığından beri infeksiyöz etkenli olduğu düşüncesi popüler bir tezdir. Birçok organizma düşünülmüştür, ancak 30 yıldır listenin üst sıralarında M avium subspecies paratuberculosis bulunmaktadır. Bunun nedeni kısmen sığırlardaki Johne hastalığında benzer patoloji görülmesidir. Antitüberküloz ilaçlarla yapılan birçok çalışma negatif bulunmuştur ancak başarılı bir tedavi için makrolidlerin gerekli olduğu görülmüştür. Yazarlarca öne sürülen teze göre infeksiyonun kaynağı inek sütü veya içme suyu olabilir. Organizma pastörizasyondan sonra bile inek sütünde bulunabilir ve belediye içme sularında bulunabilir. Diğer potansiyel kaynaklar iyi pişmemiş et veya hayvanlarla temas olabilir.[6] Bu organizmaya ilginin yeniden yükselmesinin nedeni moleküler teknikler ve makrolidlerle yapılan klinik çalışmalarla destekleyici yeni verilerin ortaya çıkmasıdır.

Kaynaklar:

1. Girardin SE, Hugot JP, Sansonetti PJ. Lessons from Nod2 studies: towards a link between Crohn's disease and bacterial sensing. Trends Immunol. 2003;24:652-658.
2. Sechi LA, Mura M, Tanda F, et al. Identification of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in biopsy specimens from patients with Crohn's disease identified by in situ hybridization. J Clin Microbiol. 2001;39:4514-4517.
3. Mishina D, Katsel P, Brown ST, Gilberts EC, Greenstein RJ. On the etiology of Crohn disease. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996;93:9816-9820.
4. Bull TJ, McMinn EJ, Sidi-Boumedine K, et al. Detection and verification of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in fresh ileocolonic mucosal biopsy specimens from individuals with and without Crohn's disease. J Clin Microbiol. 2003;41:2915-2923.
5. Collins MT, Lisby G, Moser C, et al. Results of multiple diagnostic tests for Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in patients with inflammatory bowel disease and in controls. J Clin Microbiol. 2000;38:4373-4381.
6. Greenstein RJ. Is Crohn's disease caused by a mycobacterium? Comparisons with leprosy, tuberculosis, and Johne's disease. Lancet Infect Dis. 2003;3:507-514.