Gastroenteroloji Kongresine İlgi Büyük

31 Ağustos - 5 Eylül 2004 tarihlerinde Antalya Kemer'de gerçekleşecek olan 21 Gastroenteroloji Haftası'na gönderilen bildiri özeti sayısı bu yılki kongrenin de muhteşem geçeceğini düşündürüyor. Konu kategorisini “inflamatuvar barsak hastalığı” olarak belirleyen 44 tane çalışma olmuştur.
Sunum biçimi sözlü 202, poster 453 olmak üzere toplam 655 çalışma özeti yollanmıştır. Araştırmaların kategorilere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kategori - Adet
İnce Barsak 9
Karaciğer Hastalıkları ve Komplikasyonları 182
İnflamatuvar Barsak Hastalığı 44
Özofagus 37
Mide, Duodenum 100
Kolon ve anorektal hastalıklar 36
Pankreatiko-Biliyer Sistem 52
Gastrointestinal Endoskopi 52
Gastrointestinal Cerrahi 18
Gastrointestinal Motilite 21
Nutrisyon 7
Deneysel Çalışmalar 54
Diğer 433 Eylül 2004 Cuma günü saat 09:00-10:30 arasında 1. salonda yapılacak olan interaktif olgu çalışmaları sırasında tartışılacak örnek olgulardan biri İBH olarak belirlendi.

Ayrıca 4 Eylül 2004 Cumartesi günü saat 14:00-16:30 arasında 1. salonda Derneğimizin düzenlediği “İnflamatuvar barsak hastalıkları tedavisinde son durum” konulu bir panel olacak. Başkanlığını Prof.Dr. Candan Tunçer’in yapacağı panelin konuşmacıları şu şekilde;

Ülseratif kolit tedavisi: Aysel Ülker (Ankara)
Crohn hastalığı tedavisi: Ahmet Tezel (Edirne)
Cerrahi tedavi: Ethem Geçim (Ankara)