Erciyes Klinik ve Deneysel Gastroenteroloji Günleri

Bu sene Kayseri’de düzenlenecek olan 22. Gevher Nesibe Tıp Günleri’nin, 19-22 Mayıs 2004 tarihleri arasında 1.Erciyes Klinik ve Deneysel Gastroenteroloji Günleri içeriği ile sunulacak.

Hilton Oteli’nde düzenlenecek Kongre’de deneysel model oluşturma yöntemlerinin işlendiği oturumların yanısıra, Hepatosellüler Karsinom, Amebiazis, NASH, Karaciğer Transplantasyonu, İnflamatuvar Barsak Hastaliklari, Türkiye’de Özofagus Kanserlerinin Durumu, Kronik Viral Hepatitler, Hepatik Ensefalopati, Tıkanma Sarılıkları, GÖRH başlıklı paneller yapılacak.