19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası kapsamındaki İBH aktiviteleri

Kongrenin ilk günü yapılan “Klinik Nütrisyon ve Gastrointestinal Sistem” kursunda İBH ile ilgili bir interaktif oturum ve sonunda da İBH’da nütrisyon desteğinin ilkelerini anlatan bir konferans vardı.
4 Ekim Cuma günü Derneğimizin düzenlediği “İnflamatuvar Barsak Hastalıkları ve Kanser” konulu bir sempozyum oldu. Bu toplantıda anlatılan konuları bir süre sonra sitemizde bulabileceksiniz.
Sempozyumun arkasından verilecek “İBH hastalarında remisyon idame tedavisi” konulu konferans İtalyan konuşmacı gelmediği için yapılamadı.
Daha sonra Derneğimizin bir önceki Başkanı Prof. Dr. Candan Tuncer “İBH’da son durum” raporunu sundu.
Kongre boyunca İBH ile ilgili 8 sözlü bildiri sunulurken 38 tane de poster asıldı. Bu çalışmaların tamamını bir süre sonra sitemizde bulabileceksiniz.