İndetermine Form

İndetermine kolit histopatolojik bir tanımdır. İlk kez Ashley C.Price tarafından 1978 yılında total kolektomi materyallerinde histopatolojik olarak Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığı bulgularının üst üste gelmesi şeklinde tanımlanmıştır. Daha sonra biyopsi materyallerinde de aynı durumun olabileceği bildirilmiştir. British Society of Gastroenterology 1997 yılında inflamatuvar barsak hastalığı ile inflamatuvar barsak hastalığı dışı inflamasyon ayrımının yapılmadığı durumlarda "inflammation- unclassified" ; inflamatuvar barsak hastalığı olup Ülseratif Kolit-Crohn hastalığı ayrımı yapılamayan durumlarda ise "Indeterminate Colitis" tanımlarının kullanılmasını önermiştir. Crohn hastalığı ekante edilemeyen olgularda farklı tedavi seçeneklerinin düşünülmesi, cerrahi girişimlerden ise beklenen sonuç alınamayacağı için kaçınılması gerektiği klinik izlemde unutulmamalıdır. Tüm İBH hastalarının %10-15'ini oluşturur, hafif bir kadın hasta baskınlığı vardır ve büyük oranda klinik olarak şiddetli seyreden olgularda görülür. Medikal tedaviye daha az yanıt, daha sık cerrahi gereksinimi ve daha sık malignite geliştiği yönünde yayınlar vardır. İzlemde Ülseratif Kolite(daha sık), Crohn hastalığına, İBH dışı kolite dönüşebilir, yada yıllarca indetermine form olarak devam eder. Postoperatif komplikasyonların, poş yetmezliği ve kalıcı ileostominin ülseratif kolitli hastalarla karşılaştırıldığında daha fazla veya aynı düzeyde olduğu yönünde birbirleri ile çelişen raporlar vardır. Bunun indetermine kolitin histopatolojik tanımının seriler arasında farklı yapılmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.