Alkolik hepatit tedavisinde "infliximab" tedavisi

İsviçre “Geneva” Üniversitesi Hastanesinden bildirilen çalışmada, "infliximab" tedavisinin şiddetli alkolik hepatit hastalarında sağkalım üzerinde olumlu etkileri olduğu bildirilmiş.
Biyopsi ile maddrey skoru 32’nin üzerinde olan 20 hasta çalışmaya alınmış.

1. Gurup; Prednizon (40 mg/gün)- 28 gün ve plasebo,
2. Gurup; Prednizon (40 mg/gün)- 28 gün ve "infliximab" 5 mg/kg intravenöz

Hastalar biyopsi ve serum interlökin (İL)-6 ve İL-8 düzeyleri ile tedavinin başlangıç, 10. ve 28. günlerinde değerlendirilmiş.
10. günde; Histolojik olarak değişiklik yok.
İL-6 ve İL-8 düzeyleri "infliximab" gurbunda plasebo gurubuna göre daha fazla ("infliximab" gurubunda İL-6 için; 25 pg/ml den 4.5 pg/ml’ye, İL-8 için; 301 pg/ml’den 146 pg/ml’ye) düşmüş.

28. günde; Maddrey skoru steroid-"infliximab" gurubunda başlangıca göre 28. günde belirgin gerilemiş (sırası ile 39’dan 12’ye) ancak steroid-plasebo gurubunda belirgin fark görülmemiş (44’ten 22’ye).

Sonuç: Hasta sayısı düşük olması nedeni ile guruplar arası karşılaştırma yapılması zor ancak verilerin ümit verici olması nedeni ile daha büyük serilerde uygulanması uygun görünüyor.
J Hepatol 2002; 37: 448-455