Aktif distal ülseratif kolitte buğday suyu Scand J Gastroenterol 2002; 37:444-449

Buğday bitkisi (Triticum aestivum) suyu çeşitli gastrointestinal ve diğer hastalıkların tedavisinde 30 yılı aşkın süredir uzmanlarca önerilmektedir, ancak şimdiye dek kontrollü bir klinik çalışma ile değerlendirilmemiştir. Ülseratif kolitin tedavisi ile ilgili preliminer bir çalışmada etkinliği olduğu öne sürülmüşse de bu çalışma yayınlanmamıştır. Burada randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü çalışma planlandı. İsrail’deki üçüncü basamak bir hastanedeki gastroenteroloji ünitesi ve üç büyük şehirde çalışmayı koordine eden merkezler katıldı.Klinik ve endoskopik olarak aktif olan 23 distal ülseratif kolitli hastaya bir ay süre ile randomize olarak 100cc buğday suyu veya plasebo verildi.Tedavi etkinliği, rektal kanama, barsak düzeni (dışkılama sayısı, şekli), sigmoidoskopik değerlendirme ve bir doktorun global değerlendirmesi de dahil olmak üzere dört aşamada değerlendirildi. 21 hasta çalışmayı tamamladı ve 19’unda tüm bilgiler vardı.Buğday suyu ile tedavide tüm hastalık aktivite indeksinde (p=0,031) ve rektal kanama şiddetinde (p=0,025) belirgin azalma saptandı.Önemli bir yan etki görülmedi.Sonuç olarak buğday suyu aktif distal ülseratif kolitte tek başına veya ek tedavi olarak etkili ve emniyetli olarak değerlendirildi.