Azatiopurin veya 6-Merkaptopurin kolektomi sonrası komplikasyon gelişme olasılığını artırmıyor Inflamm Bowel Dis 2002; 8 (5): 311-6

Kaliforniya Üniversitesi, San Fransisko, ABD’nden bildirilen bir araştırma yazısında, ülseratif kolit vakalarında ameliyat öncesi azatiopurin/6-merkaptopurin kullanan ve kullanmayan hastalar arasında, postoperatif kısa (1 ay) ve uzun (6 ay) sürelerde komplikasyon gelişme hızları incelenmiş. 1997-1999 yılları arasında kolektomi ve ileal poş-anal anastamoz yapılan ülseratif kolit vakaları 3 guruba ayrılmış; İlaç almayan (n:151), azatiopurin/6-merkaptopurin alanlar (n:46) ve diğerimmünbaskılayıcı ilaç kullananlar (n:12) .

Erken komplikasyonlar sırası ile %32, %26 ve %33 vakada gelişirken geç komplikasyonlar sırası ile %49, % 43 ve %67 vakada gelişmiş.

Lojistik regresyon analizi sonrası, intravenöz/oral 40 mg/gün veya üzerinde dozda steroid kullanımı ile şiddetli fulminan seyreden ülseratif kolit vakaları erken dönem komplikasyon gelişme açısından en yüksek risk gurupları olarak değerlendirilmiş.

Sonuç: Ülseratif kolit hastalarında yüksek doz steroid kullanımı ve fulminan seyirli hastalık postoperatif erken dönem komplikasyon gelişme riskini artırıyor. Azatiopurin/6-merkaptopurin kullanımı komplikasyon riskini artırmıyor