Ülseratif Kolit Zemininde Gelişen Displazi ve Kolorektal Kanserleri Önlemede Aminosalisilat Tedavisi

Clin Gastroenterol Hepatol, 2006; 4: 1346-50
Davıd T. Rubın, Andelka Losavıo, Nıcole Yadron, Dezheng Huo, Stephen B. Hanauer
The Reva and David Logan Center for Research in Gastrointestinal Diseases, University of Chicago, Chicago, Illinois


Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik ülseratif kolit zemininde gelişen displazi ve kolorektal kanser riski üzerine aminosalisilatların etkisini incelemektir.

Metod: Displazi veya kolorektal kanseri olan hastalar, hastalık süresi, derecesi ve hastalığın teşhis edildiği yaş gibi kategorilere göre kontrol grubuyla eşleştirildi. Aminosalisilatların neoplazi riski üzerine etkisi, lojistik regresyon analizleri kullanılarak araştırıldı. Sonucu etkileyebilecek potansiyel faktörler çoklu değişken modelleriyle kontrol edildi.

Sonuç: 26 olgu ( 8 kolorektal kanser, 18 displazi) 96 kontrol grubuyla eşleştirildi. Lojistik regresyon analizi 1.2 g/gün veya üzerindeki bir dozda aminosalisilat kullanımının, displazi veya kolorektal kanser riskinde %72 oranda azalma sağladığını göstermekteydi. ( odds oranı, 0.28; %95 CI, 0.09-0.85). Kullanılan aminosalisilat dozu arttıkça displazi ve kolorektal kanser oranının düştüğü belirlenmiştir. (p=0.056)

Yorum: Bu vaka kontrollü çalışmanın sonucunda, ülseratif kolit hastalarında aminosalisilat kullanımına bağlı olarak displazi ve kolorektal kanser riskinde belirgin azalma gözlenmiştir.