Ülseratif Kolitin remisyon idamesinde farklı iki dozda (2.4 ve 1.2 gr) oral mesalazinin etkinliğinin karşılaştırılması: 1 yıllık takip çalışması

Aliment Pharmacol Ther 2005; 21: 1111-1119
O.A. Paoluzi, F. Lacopini et al.

Mesalazin, tüm dünyada ülseratif kolitin remisyon idamesinde etkin olduğu kabul edilmiş ve yaygın olarak kullanılan bir ajandır. Ancak remisyon idamesindeki optimal dozunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada amaç; remisyon idamesinde günlük 2.4 gr mesalazin tedavisinin, 1.2 gr’ a göre daha etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Remisyonda olan toplam 156 ülseratif kolit hastasının (2.4 gr grubu n=80, 1.2 gr grubu n=76) 1 yıllık takibi sonucunda, günlük 2.4 gr lık mesalazin tedavisinin hastalığın tekrarını önlemek ve ertelemek açısından günlük 1.2 gr mesalazin tedavisine göre daha etkli olduğu gözlenmiştir.