Patates kızartması, inflamatuvar barsak hastalığı (İBH)nın aktive olmasına ve hastalık şiddetinin artmasına neden oluyor olabilir İnflamm Bowel Dis 2002; 8 (5): 340-6

Kanada Alberta Üniversitesinden bir gurup bilim adamı, yaptıkları araştırmada, patates içeriği olan solanine (S) ve chaconine (C) gibi bazı glikoalkaloidlerin kolesterol içeren hücre zarlarında geçirgenliği artırarak barsak epitel hücrelerinin bariyer işlevini bozduğunu ileri sürmekteler. Epitel bariyeri, inflamatuvar barsak hastalığı oluşma mekanizması düşünülürse önemli bir faktördür. Patates kızartılması bu glikoalkoloidlerin konsantrasyonu nu yükseltmektedir. Araştırmacılar değişik konsantrasyon ve sürede, sadece S veya C veya 1:1 oranda S ve C karışımını, tek sıralı T84 kültür epiteli ve normal ve genetik olarak İBH’na yatkınlık kazandırılmış interlökin-10-geni-eksik fare ince barsak segmentini maruz bırakmışlar ve epitel permeabilitesinde yarattıkları değişiklikleri saptamışlar. Ayrıca oral yoldan fizyolojik dozlarda kızartma patates alımının kolonositler üzerine etkisine bakmışlar.

Glikoalkaloidler, tek sıra kültür ince barsak epitel üzerinde konsantrasyon ile doğru orantılı geçirgenliği artıran hasar meydana getirmiş. Bu hasar en çok 1:1 oranda S ve C karışımında olurken tek başına C’de tek başına S’den daha fazla hasara yol açmış.
Farelerdeki incebarsak segmentlerinin maruziyeti ile intestinal bariyer hasarı, İL-10-geni-eksik olanlarda doz ile doğru orantılı artarken, normal farelerde herhangi bir bozulma olmamış. Benzer şekilde, genetik olarak İBH’na yatkın farelerde, fizyolojik miktarlarda oral yoldan alımı takiben kolonik hasar saptanmış ancak normal farelerde bozulma olmamış.

Sonuç: Bu çalışmanın verilerine göre, patates içeriği glikoalkoloidlerin fizyolojik dozlarda alımı, özellikle genetik olarak İBH’na yatkın bireylerde barsak epitel hasarı yapabilmekte ve İBH’nı alevlendirebilmektedir.