İnflamatuvar Barsak Hastalığının Kortikosteroidlerle Tedavisi

Gastroenterol Clin N Am. 33 (2004) 171–189.
Jeffry A. Katz

Elli yılın üzerinde, orta ve şiddetli ülseratif kolit ve Crohn hastalığı tedavisinde açık faydası gösterilen kortikosteroidler İBH tedavisinin merkezinde yer almaktadır. Hiçbir grup ilaç, hastalık aktivitesini sağlamada ve hastalığın semptomlarını düzeltmede ve ülseratif kolitte histolojik ve endoskopik iyileşmede bu kadar hızlı ve tutarlı değildir.
Ama ne yazık ki hiçbir grup ilaç bu kadar fazla ve kontrolü güç yan etkiye neden olmamaktadır. Uzun süreli kronik steroid tedavilerinin tehlikeleri bilindikçe steroid etki mekanizması daha iyi anlaşılarak budesonid gibi daha az yan etkisi olan güçlü yeni steroidler geliştirilmiştir. Bu daha az toksik steroidlerin geliştirilebileceği inancı henüz tam olarak gerçekleştirilememiştir. Etkinlik ve yan etki dengesinin en iyi sağlandığı optimal glukokortikoid için araştırma devam etmektedir. Bu arada klinikçiler hastaların yakınmalarını uygun ve seçilmiş konvansiyonel kortikosteroidlerin ve budesonidin kullanılması ile sağlayabilirler. Uygun hasta seçimi, doz ve tedavi süresine dikkat kortikosteroid tedavisinin faydasını artırabilir ve steroid ilişkili toksisiteyi en aza indirebilir.