İnflamatuvar Barsak Hastalığının Tedavisinde Siklosporin, Takrolimus ve Mikofenolat mofetil

Gastroenterol Clin N Am. 33 (2004) 141–169.
Conor G. Loftus et al.

Kontrollu çalışmalar, şiddetli ülseratif kolitli hastalarda intravenöz siklosporin, perianal fistülle komplike Crohn hastalarında oral takrolimus ve aktif Crohn hastalarında mikofenolat mofetil tedavisinin etkinliğini göstermiştir. Bu kontrollu çalışmalara dayanarak, kortikosteroid, azotiopirin veya 6-merkaptopurin, metotreksat (Crohn hastalığı), ve infliksimab (Crohn hastalığı) tedavisine refrakter İBH’lı hastalar ikinci basamak immunosupresif ajanlarla (siklosporin, takrolimus ve mikofenolat mofetil) tedavi edilebilirler.

Tam Metin