İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Kullanılan Aminosalisilatlar

Rev Gastroenterol Disord. 2004;4(3):104–117
S.B. Hanuer et al.

Aminosalisilatların geniş anti-inflamatuvar ve immunomodülatuvar etkiye sahip oldukları gösterilmiştir. Sulfasalazinin ülseratif kolitteki etkinliğinin ortaya konulmasını, sulfa grubu içermeyen mesalamin salınım ajanlarının geliştirilmesi izlemiştir. Bu yeni grup aminosalisilatlar hafif-orta şiddetli inflamatuvar barsak hastalığının hem aktif döneminde hem de remisyon idamesinde en önemli tedavi ilaçları haline gelmiş ve tedavide aminosalisilatlar ilk tercih edilen preparatlar olmuşlardır. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında aminosalisilatların kullanımı ile ilgili epey kanıt bulunmakta ise de bu ilaçların klinik kullanımı ile ilgili bilgilerimizde bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bu gözden geçirme yazısında; aminosalisilatların doza bağlı etkileri, ülseratif kolit tedavi rejiminin optimizasyonu, sol kolitte oral mesalamin preparatlarının farkları ve Crohn hastalığı tedavisindeki yeri tartışılmaktadır.

Tam Metin