Ülseratif Kolit Tedavisinde Kullanılan 5-ASA Preparatlarının Kısa ve Uzun Dönemde Güvenilirliği

Rev Gastroenterol Disord. 2004;4(2):86–91
D.E. Baker et al.

5-ASA preparatları, ülseratif kolit tedavisinde etkili ajanlardır. 5-ASA nın istenilen yere iletilmesini sağlayan sulfasalazine alternatif formüller balsalazid, mesalamin ve olsalazindir. Bu yeni ajanlar hastaların 5-ASA molekülüne hipersensivitesi olmadığı sürece, sulfasalazinden daha iyi tolere edilirler. Sulfasalazinle karşılaştırılınca balsalazid, mesalamin ve olsalazinle tedaviyi bırakmaya neden olacak yan etkiler çok daha az gözlenmektedir. Hastanın bu yeni grup ilaçlardan birini tolere edememesi durumunda, başka bir formülasyona geçmek hasta toleransını artırabilir. Burada önemli olan intoleransın 5-ASA’ dan kaynaklanmamasıdır.