Crohn hastalarının kanlarından Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis saptanması

Lancet. 2004;364:1039-1044
Naser et al.

Crohn hastalığı olanların kanlarından Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) saptanması rapor edimektedir. Buffy coat örneklerin BACTEC şişelerinde kültürü yapıldı. Her iki haftada bir kontrol edildiler ve 8-12 hafta izlendiler. MAP tayini boyama ve nested PCR ile yapıldı. Ek olarak MAP DNA buffy coat örneklerde de araştırıldı. Örnekler 29 Crohn hastası, 9 ülseratif kolit, 2 kolon kanseri, 1 divertikülit, 1 gastroözefageal reflü hastası ve 11 sağlıklı kontrolden alındı. Kültür yapılmamış buffy coat örneklerinde PCR ile MAP; Crohn hastalığı olan 29 kişinin 13’ünde (%45), 9 ülseratif kolitlinin 4’ünde, ve 15 kontrolün 3’ünde gösterildi. Canlı MAP 28 Crohn hastasının 14’ünde (%50) gösterilirken kontrollerin hiçbirinde saptanmadı.

Araştırıcılar Crohn hastalığı olanların periferik kanında önemli oranda canlı MAP bulunduğu ve muhtemel etiyolojik ajan olduğunu düşündürdüğü sonucuna vardılar.

Yorum: Crohn hastalığı 1932’de tanımlandı[20] ve o zamandan beri infeksiyöz bir etiyolojiden şüphelenilmektedir. MAP uzun zamandır şüpheli organizmadır. (sığırlardaki Johhe hastalığının analog hastalık olmasına dayanarak) Hipoteze göre inek sütünde bulunan bu organizma kolonizasyon kaynağı olarak içilebilir ve sonuçta Crohn hastalığı gelişir. Bu rapordaki gözlemler bu hipotezi desteklemektedir, ancak inflamatuar barsak hastalıkları alanındaki birçok uzman şüphelidir. Çünkü Johne hastalığı olan sığırlarla temas halinde olan çiftçiler ve ailelerinde epidemiyolojik bir bağlantı yoktur ve normal floraya immun cevabı içeren kompetetif teoriler ortaya çıkmıştır. Avustralya’da devam eden MAP’a karşı makrolidlerle geniş kontrollü çalışma muhtemelen kesin destekleyici kanıtlar sağlayacaktır.