Gastroenteroloji dergisi eylül ayı sayısında, Crohn hastalığında infliximab tedavisine yanıtı etkileyen faktörlerin belirtildiği bir araştırma yazısı yayınlandı. Gastroenterology 2002; 123 (3): 707-13

Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Cleveland merkezli bu çalışmada 100 adet inflamasyon veya fistül ile seyreden Crohn hastası çalışmaya alınmış. İnfliximab tedavisini takiben en az 3 ay takibi yapılan hastalar, tedaviye klinik cevap ve bu cevabın sürekliliği açısından değerlendirilmiş. “Multivariate logistic regression” analizi sonuçlarına göre;

1-İnflamasyon ile seyreden Crohn hastalarında;
a.Tedavi sonrası yanıt;
i.Sigara içmeyenlerde içenlere göre daha fazla
( sırası ile %73’e karşılık %22)
ii.Daha önce immün baskılayıcı ilaç alanlarda almayanlara göre daha fazla
( sırası ile %74’e karşılık %39) bulunmuş.
b.Tedavi sonrası uzun süreli yanıt ( > 2 ay );
i.Sigara içmeyenlerde içenlere göre daha fazla
( sırası ile %59’a karşılık %6)
ii.Daha önce immün baskılayıcı ilaç alanlarda almayanlara göre daha fazla
( sırası ile %65’e karşılık %18) bulunmuş.


2-Fistül ile seyreden Crohn hastalarında ise;
a.Tedavi sonrası yanıt;
Sigara içen ve içmeyende veya immün baskılayıcı ilaç kullanan ve kullanmayan hastalarda farklı bulunmamış. Ancak sigara içmeyenlerde tedaviye yanıt süresi içenlere göre biraz daha uzun olarak saptanmış.


Sonuç: Sigara içmeyen ve immün baskılayıcı ilaç kullanan, inflamasyon ile seyreden Crohn hastalarında infliximab tedavisine yanıt daha fazla olmaktadır. Fistül ile seyreden hastalarda tedaviye yanıt sigara içmeyenlerde daha uzun sürüyor